Zamanaşımına uğrayan sıfır bakiyeli hesaplar ile ilgili duyuru

Bilindiği üzere "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 8'inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında '' Bankaların emanetinde bulunan hisse senedi ve tahviller , yatırım fonu katılma belgeleri, çek karnesi teslim edilmemiş dahi olsa çek karnesi verdikleri müşterileri adına açılan mevduat hesaplarında bulunan tutarlar , havale bedelleri , mevduat, alacak ve emanetlerin zamanaşımı süresi sonuna kadar işleyecek faizleri ile katılma hesabına ilişkin kar payları da dahil olmak üzere her türlü mevduat,katılım fonu,emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi,işlemi,herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar.'' hükmü yer almaktadır.

Bu yasal düzenleme kapsamında; hak sahibinin en son talebi, işlemi veya herhangi bir yazılı talimatı üzerinden 10 yıl ve üzeri zaman geçmiş olan (zamanaşımına uğramış) ve sıfır bakiyeli mevduat hesapları Bankamızca 21/06/2022 tarihinde kapatılmıştır.

Müşteri listesini görmek için

Lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz ve "Ara" tuşuna basınız.