Müşterilerimize Yönelik Duyuru - Yatırımcı Tazmin Merkezi Devir Listesi

06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83.maddesi dördüncü fıkrası hükmü ve 06.06.2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmeliğin 22.maddesi gereğince;Bankamız nezdinde 01/01/2024 - 31/12/2024 tarihleri arasında zamanaşımına uğrayacak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar internet sayfamızda (www.icbc.com.tr) ilan edilmiş olup, 31.12.2024 tarihine kadar mudilerimizin sorgulamalarına açık kalacaktır.

İlan edilen zamanaşımına uğramış, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler 31.12.2024 tarihine kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmaması halinde Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilecektir.

Sorgulama

Lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz ve "Ara" tuşuna basınız.